مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم FCA در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم FCA در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 10 مهر، 1398


در ادامه پست قبل از اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی که به تازگی منتشر شده است، به قواعد ترم FCA و تغییرات آن در مقایسه با اینکوترمز 2010 پرداخته میشود.


FCA | Free Carrier

Incoterms 2020 (نام محل مورد نظر) FCA


FCA


یادداشت‌های توضیحی:

۱. تحویل و ریسک ــــ “Free Carrier” یعنی فروشنده کالا را دریکی از دو حالت زیر به خریدار تحویل می‌دهد:

  • اول، وقتی‌که محل نامبرده شده برای تحویل انبار فروشنده است، کالا وقتی تحویل‌شده قلمداد می‌شود که: 

       -    کالا روی وسیله حمل مهیا شده توسط خریدار بارگیری شده باشد.

FCA

  • دوم، وقتی محل نامبرده شده محلی غیر از انبار فروشنده باشد، کالا وقتی تحویل‌شده قلمداد می‌شود که:

       -    درحالی‌که کالا روی وسیله حمل تهیه‌شده توسط فروشنده،

       -    به محل نامبرده شده برسد،

       -    و برای تخلیه از روی وسیله حمل فروشنده آماده باشد، و

       -    در اختیار متصدی حمل یا هر شخص دیگری که توسط خریدار معین‌شده است قرار بگیرد.

FCA

هرکدام از این دو حالت به‌عنوان محل تحویل در نظر گرفته شود، در آن محل ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و از آن به بعد هزینه‌ها بر عهده خریدار است.

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده می‌تواند برای هر شیوه حمل و همچنین زمانی که بیش از یک شیوه حمل بکار گرفته می‌شود، استفاده شود.

FCA

 ۳. محل یا نقطه دقیق تحویل ــــ محل تحویل نامبرده شده در یک قرارداد فروش تحت FCA می‌تواند انبار فروشنده یا هر محل دیگری باشد، بدون در نظر گرفتن نقطه دقیق مکانی تحویل در آن محل تحویل نامبرده شده. بااین‌وجود، به طرفین توصیه می‌شود، نقطه دقیق مکانی در محل تحویل نامبرده شده را تا حد امکان دقیق مشخص کنند. درج نقطه دقیق مکانی برای تحویل محل دقیق انتقال ریسک از فروشنده به خریدار را برای طرفین شفاف می‌کند. این محل همچنین جایی که ازآنجا به بعد هزینه‌ها بر عهده خریدار است را نیز مشخص می‌کند. درجایی که این نقطه دقیق مکانی تحویل مشخص نشده باشد، منجر به بروز مشکلاتی برای خریدار می‌شود. در چنین وضعیتی فروشنده حق دارد که محلی را که به بهترین نحو با شرایط تحویل خودش سازگار است را انتخاب کند و آن محل می‌شود محل تحویل کالا که در آنجا ریسک به خریدار منتقل می‌شود. درواقع وقتی نقطه دقیق مکانی در قرارداد مشخص نشده است، یعنی طرفین توافق کرده‌اند که انتخاب این محل با نظر فروشنده صورت پذیرد. این بدان معناست که خریدار ممکن است در معرض این ریسک قرار داشته باشد که محلی که فروشنده برای تحویل انتخاب می‌کند قبل از جایی باشد که در آنجا احتمال ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا بیشتر است. بنابراین بهترین کار برای خریدار این است که نقطه دقیق مکانی تحویل را انتخاب کند.

۴. تأمین کالایی که تحت این قاعده تحویل‌شده است ــــ ارجاع به‌واژه تأمین در اینجا به موضوع فروش چندباره یک کالا در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می‌شود که طی آن خریدار اولیه کالا را در جریان حمل به خریدار دیگری می‌فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می‌گیرد.

۵. تشریفات گمرکی صادرات ــــ در FCA فروشنده باید تشریفات صادراتی کالا را انجام دهد. بااین‌وجود، فروشنده مسئول انجام یا پرداخت هزینه‌های تشریفات ترانزیت کالا در کشورهای مسیر و همچنین واردات کالا در کشور مقصد نیست.

۶. بارنامه با درج عبارت On-Board (کالا بارگیری شد) درفروش بر اساس FCA ــــ قبلاً گفتیم که FCA می‌تواند صرف‌نظر از شیوه یا شیوه‌های حمل به‌کار گرفته شده، مورداستفاده قرار بگیرد. حالا اگر محموله توسط حمل‌کننده جاده‌ای مشخص‌شده توسط خریدار از محلی که بندرگاه نیست و وجود کشتی بی‌معناست مثلاً مانند لاس‌وگاس برای حمل برداشته شود، غیرعادی است که انتظار داشته باشیم که یک بارنامه با درج عبارت On-Board توسط متصدی حمل صادر شود. بااین‌وجود، فروشنده‌ای که فروش را بر اساس ترم FCA Las Vegas انجام داده است، گاهی اوقات به بارنامه On-Board نیاز دارد (اغلب این نیاز به دلیل الزامات بانکی و شرایط اعتبار اسنادی می‌باشد). برای برآوردن این نیاز، برای اولین بار، در قاعده FCA در اینکوترمز ۲۰۲۰، مکانیزمی برای این عملکرد در نظر گرفته‌شده است. اگر طرفین در این خصوص در قرارداد توافق کرده باشند، خریدار متعهد است که به متصدی حمل تعیین‌شده توسط خودش دستورالعمل صدور بارنامه On-Board و ارائه آن به فروشنده را صادر نماید. البته متصدی حمل می‌تواند که این درخواست پاسخ مثبت ندهد چراکه متصدی حمل تنها وقتی ملزم به صدور چنین بارنامه‌ای است که کالا در لاس‌وگاس بارگیری شده باشند. بااین‌وجود، اگر چنین بارنامه  ای (On-Board) با ریسک و مسئولیت خریدار توسط متصدی حمل صادرشده و به فروشنده تحویل شود، فروشنده می‌بایست این بارنامه را به خریدار تحویل دهد، چراکه خریدار درنهایت برای تحویل کالا از متصدی حمل به بارنامه احتیاج دارد. اگر طرفین توافق کرده باشند که بارنامه‌ای که فروشنده دریافت می‌کند تنها مؤید دریافت کالا برای حمل توسط متصدی حمل باشد (Received for shipment) بدون اینکه عبارت بارگیری شده (On-Board)، این مکانیزم غیرضروری می‌شود. بعلاوه، تأکید به این نکته ضروری است که حتی اگر این مکانیزم انتخابی بکار گرفته شود، فروشنده در خصوص قرارداد حمل‌ونقل کالا هیچ مسئولیتی در قبال خریدار ندارد. درنهایت، وقتی این مکانیزم انتخابی بکار گرفته می‌شود، تاریخ‌های تحویل و بارگیری کالا روی وسیله حمل نهایی برای حمل ضرورتاً متفاوت می‌باشد، که می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای فروشنده در شرایط اعتبار اسنادی گردد.

FCA


الف-الزامات فروشندهب-الزامات خریدار
الف-1: الزامات عمومیب-1: الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که براساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

الف-2: تحویل دادنب-2: تحویل گرفتن

فروشنده می‌بایست کالا را به کریر یا هر شخص دیگری که توسط خریدار در محل تحویل نامبرده شده مشخص‌شده است، تحویل دهد.

فروشنده می‌بایست به این صورت تحویل را انجام نماید:

۱. در تاریخ توافق شده

۲. در زمان مشخص در بازه زمانی اعلام‌شده توسط خریدار تحت شرایط ب-۱۰، یا

۳. اگر زمان مشخصی در بازه زمانی اعلام‌شده توسط خریدار مقرر نشده است، در پایان بازه زمانی اعلام‌شده.

تحویل به هرکدام از شرایط زیر انجام‌شده تلقی می‌شود:

الف. اگر محل نامبرده شده انبار فروشنده است، زمانی که محموله روی وسیله حمل تعیین‌شده توسط خریدار بارگیری شود. یا

ب. در هر جای دیگری غیر از انبار فروشنده، وقتی‌که کالا روی وسیله حملی که فروشنده با آن محموله را تا آنجا آورده است به‌صورت تخلیه نشده در اختیار خریدار قرار گیرد.

اگر نقطه مکانی دقیق در محل نامبرده شده توسط خریدار بر اساس شرایط ب-۱۰ اعلام‌نشده است و چندین نقطه مکانی برای تحویل می‌تواند وجود داشته باشد، فروشنده می‌تواند بهترین محلی را که خود برای تحویل مناسب می‌داند، انتخاب کند.

خریدار می‌بایست وقتی‌که شرایط آ-۲ برقرارشده است کالا را تحویل بگیرد.

الف-3: انتقال ریسکب-3: انتقال ریسک
فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.

خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده است، می‌باشد.

اگر:

۱. خریدار متصدی حمل را بر اساس شرایط آ-۲ معرفی ننماید یا اعلامیه آمادگی را بر اساس ب-۱۰ ارسال نکند، یا

۲. متصدی حمل کالا را برای حمل در اختیار نگیرد،

آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا به شرح زیر می‌باشد:

الف. از زمان تاریخ توافق شده و در صورت عدم وجود تاریخ موردتوافق

ب. از زمان انتخاب‌شده توسط خریدار بر اساس ب-۱۰، یا، اگر چنین زمانی اعلام‌نشده است

ج. از زمان پایان هر بازه زمانی موردتوافق دیگری،

مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد.

الف-4: حمل‌و‌نقلب-4: حمل‌و‌نقل

فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن قرارداد حمل کالا ندارد.

بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید. اگر توافق شده باشد، فروشنده می‌بایست قرارداد حمل‌ونقل را با شرایط عرف اما با ریسک و هزینه خریدار منعقد نماید.

فروشنده می‌بایست تمامی الزامات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را تا زمان تحویل کالا رعایت نماید.

خریدار می‌بایست قرارداد حمل‌ونقل کالا را با ریسک و هزینه خودش از محل نامبرده شده برای حمل منعقد نماید، مگر وقتی‌که قرارداد حمل بر اساس مندرجات آ-۴ توسط فروشنده منعقد می‌گردد.
الف-5: بیمهب-5: بیمه
فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد بیمه باربری کالا ندارد. بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به بیمه کالا در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید. 

خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد بیمه ندارد.

الف-6: سند حمل | تحویل کالاب-6: سند حمل | تحویل کالا

فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خودش سند تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ را به خریدار ارائه نماید.

فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خریدار با خریدار درگرفتن سند همکاری نماید.

وقتی‌که خریدار به متصدی حمل دستورالعمل صادر کردن سند حملی بر اساس شرایط ب-۶ را صادر کرده است، فروشنده می‌بایست این سند حمل را پس از دریافت به خریدار تحویل نماید.

خریدار می‌بایست سند تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ را بپذیرد.

اگر طرفین چنین توافقی کرده باشند، خریدار می‌بایست با ریسک و هزینه خودش به متصدی حمل دستورالعمل صادر کردن سند حمل دال بر بارگیری شدن کالا (نظیر بارنامه حمل با درج عبارت On-Board)‌ را صادر نماید.

الف-7: تشریفات گمرکی صادرات | وارداتب-7: تشریفات گمرکی صادرات | واردات

۱. تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست تشریفات گمرکی صادرات موردنیاز کشوری که کالا ازآنجا صادر می‌شود را انجام دهد.

از قبیل: 

۲. کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطلاعات در خصوص واردات کالا به کشور مقصد یا ترانزیت کالا از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.


۱. کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می‌بایست با ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مربوط به صادرات کالا از کشوری که ازآنجا صادرات انجام می‌شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۲. تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می‌بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز برای کشورهایی که کالا ازآنجا به‌صورت ترانزیت عبور می‌کند و کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می‌شود را انجام دهد و هزینه‌های آن را بپردازد.

از قبیل:

  • پروانه ترانزیت و واردات
  • گواهی ایمنی برای ترانزیت و واردات
  • بازرسی قبل از حمل
  • هرگونه اعتبارسنجی رسمی
الف-8: بازرسی | بسته بندی | علائم گذاریب-8: بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنین کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
الف-9: تخصیص هزینه هاب-9: تخصیص هزینه ها

فروشنده می‌بایست این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که بر اساس شرایط ب-۹ پرداخت آنها بر عهده خریدار است.

۲. هزینه تهیه و ارائه سند نشان‌دهنده تحویل شدن کالا به حمل‌کننده تعیین‌شده توسط خریدار بر اساس شرایط آ-۶.

۳. تمامی هزینه‌ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کالا تحت شرایط آ-۷.

۴. تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطلاعات اشاره‌شده مطابق مندرجات ب-۷.

خریدار باید این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که پرداخت آنها بر اساس آ-۹ به عهده فروشنده است.

۲. هزینه‌هایی که فروشنده در جریان همکاری در تهیه اطلاعت و اسناد مطابق مندرجات آ-۴، آ-۵ و آ-۷ متحمل شده است را بپردازد.

۳. هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط به تشریفات گمرکی ترانزیت و واردات کالا بر اساس شرایط ب-۷، و

۴. هر هزینه اضافی دیگری که در این شرایط ممکن است حادث شود:

خریدار نتواند متصدی حمل را بر اساس شرایط ب-۱۰ تعیین کند،

متصدی حمل تعیین‌شده تحت شرایط ب-۱۰ نتواند کالا را در اختیار بگیرد،

مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

الف-10: اعلام هاب-10: اعلام ها
فروشنده می‌بایست اعلامیه‌ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کالا بر تحویل شدن کالا بر اساس شرایط آ-۲ تحویل داده‌شده است یا متصدی حمل تعیین‌شده نتوانسته است در مدت‌زمان توافق شده کالا را در اختیار بگیرد.

خریدار می‌بایست در مورد موارد زیر به فروشنده اعلام کند:

۱. نام متصدی حمل تعیین‌شده را در مدت‌زمانی مناسب به فروشنده اعلام کند به‌طوری که فروشنده بتواند کالا را بر اساس شرایط آ-۲ تحویل دهد.

۲. زمان موردنظر در بازه زمانی موردتوافق که در آن متصدی حمل برای دریافت کردن کالا اقدام خواهد کرد را به فروشنده اعلام کند.

۳. شیوه حمل مورداستفاده توسط متصدی حمل به همراه هرگونه الزامات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را به فروشنده اعلام کند.

۴. جایی در محل تحویل نامبرده شده که کالا دریافت خواهد شد را به فروشنده اعلام کند.


شرح سایر ترم های اینکوترمز ۲۰۲۰ در پست‌های بعدی همچنان ادامه دارد.

برای دانلود کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰ به‌صورت رایگان، اینجا کلیک کنید.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 6

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 6

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.