تازه‌ها و دانستنی‌ها

بیمه باربری چیست ؟

وقتی راجع به بیمه باربری صحبت میشود، اغلب این برداشت وجود دارد که محموله در فرآیند حمل توسط متصدی حمل بصورت خودکار تحت پوشش بیمه بارنامه صادره قرار میگیرد. این موضوع درست است، اما نکته فوق العاده مهمی وجود دارد که عدم توجه به آن یعنی ریسک از دست رفتن کالا !

مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی ایرانی در برابر مشتریان

مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی ایرانی در برابر مشتریان بر اساس بارنامه صادره مشخص میگردد، اما عموماً بارنامه توسط شرکت حمل و نقل ایرانی صادر نمیشود. با مطالعه ادامه این مطلب، نکته بسیار مهمی برای شما روشن خواهد شد.

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

این مطلب ویژه کسانی است که نیاز به اطلاعاتی شفاف و کامل درباره تاسیس یک شرکت حمل و نقل بین المللی دارند. تصویر کاملی از شرایط و پیش نیازهای ورود حرفه ای به این صنعت بهمراه مسئولیتهای قانونی آن در این مطلب برایتان روشن خواهد شد.

قرارداد حمل چیست ؟

وقتی راجع به قرار داد حمل صحبت میکنیم، اغلب بازرگانان و وارد کنندگان بارنامه صادر شده توسط شرکت حمل و نقل را بعنوان قرارداد تلقی میکنند که این برداشت درست است، اما نکاتی وجود دارد که توجه به آنها ضروری است. با مطالعه این مطلب به تمامی وضعیت های ممکن در یک قرارداد حمل آگاه خواهید شد.

آنچه که درباره راهکارهای استفاده از اینکوترمز نمیدانستید

اینکوترمز چیست ؟ چرا باید اینکوترمز را خیلی دقیق یادگرفت ؟ چه نکات کلیدی در مورد اینکوترمز وجود دارد که توجه به آنها بسیار ضروری است ؟ پس از مطالعه این مطلب میتوانید باخیال راحت از اینکوترمز استفاده کنید.

جدول اینکوترمز ۲۰۱۰

در این جدول، مسئولیت و هزینه هرکدام از ترم های اینکوترمز ۲۰۱۰ ارایه شده است که با مشاهده آن میتوانید به سادگی نقاط انتقال هزینه و مسئولیت را ببینید. برای درک بهتر از جزییات اینکوترمز ۲۰۱۰ و راهکارهای پیشنهادی ما میتوانید بصورت رایگان از آکادمی مسیر اکسیر استفاده کنید.