دانلود رایگان کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰

دانلود رایگان کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰

با مطالعه  آخرین نسخه اینکوترمز (اینکوترمز ۲۰۲۰) بعنوان یک بازرگان حرفه‌ای، در حوزه خود بروز باشید.

این کتاب، متن اصلی اینکوترمز ۲۰۲۰ است که در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است و توسط کارشناسان با تجربه شرکت حمل و نقل بین المللی مسیراکسیر با دقت بسیار بالایی ترجمه شده است. با وارد کردن اطلاعات درخواست شده، کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰ را به‌صورت رایگان دانلود کنید.

دانلود کنید!