مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم EXW در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم EXW در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 08 مهر، 1398قواعد اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی آخرین نسخه اینکوترمز میباشد که در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ مصادف با ۲۷ شهریو ۱۳۹۸ رونمایی شده است. در این مقاله به شرح قاعده یا ترم EXW می‌پردازیم.


EXW | Ex Works

Incoterms 2020 (نام محل مورد نظر) EXW


EXW

یادداشت‌های توضیحی:

۱. تحویل و ریسک ــــ "Ex Works" یعنی فروشنده وقتی کالا را به خریدار تحویل داده است که:

•     کالا را در یک محل نام‌برده شده (مانند کارخانه یا انبار) در اختیار خریدار قرار دهد، و

•     این محل نام‌برده شده می‌تواند محل متعلق به فروشنده باشد و یا نباشد.


EXW

برای اینکه تحویل انجام‌شده تلقی گردد، فروشنده هیچ الزامی برای بارگیری کالا روی هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارد، و همچنین هیچ الزامی برای انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا ندارد (اگر نیاز به چنین تشریفاتی باشد).

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده می‌تواند برای هر شیوه یا شیوه‌های حملی (در جاییکه شیوه حملی در نظر گرفته‌شده باشد)، استفاده شود.


EXW

۳. محل یا نقطه دقیق تحویل ــــ طرفین قرارداد لازم است تنها نام محل تحویل را ذکر کنند. بااین‌وجود به طرفین جداً‌ توصیه می‌شود که نقطه مکانی دقیق تحویل در محل تحویل را تا حد امکان به‌صورت شفاف مشخص کنند. ذکر نقطه مکانی دقیق تحویل جایی که در آنجا تحویل صورت می‌گیرد و ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود را برای طرفین شفاف می‌کند، این دقت در تعیین محل همچنین جایی که ازآنجا به بعد هزینه‌ها به عهده خریدار است را نیز نشان می‌دهد. اگر طرفین محل دقیق تحویل را مشخص نکنند، درواقع گویی انتخاب این محل را به عهده فروشنده گذاشته‌اند تا فروشنده محلی را که ازنظر خودش به بهترین نحو برای این کار مناسب است را انتخاب کند. این بدان معنی است که خریدار در معرض این ریسک قرار می‌گیرید که فروشنده ممکن است محلی را انتخاب کند که قبل از جایی باشد که احتمال بروز از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا وجود داشته باشد. بنابراین، بهترین اقدام برای خریدار این است که نقطه مکانی دقیق تحویل در محل تحویل که در آنجا قرار است تحویل صورت بگیرد مشخص شود.

۴. نکته‌ای که خریداران باید به‌آن توجه کنند ــــ قاعده EXW در مجموعه قواعد اینکوترمز کمترین سطح الزامات را به فروشنده اعمال می‌کند. بنابراین، از نقطه‌نظر خریدار، بنا به دلایلی که در ادامه بیان می‌گردد، این قاعده می‌بایست بااحتیاط مورداستفاده قرار بگیرد.

۵. ریسک در حین بارگیری ــــ تحویل صورت می‌گیرید و ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود وقتی‌که کالا در اختیار خریدار قرار میگیرد درحالی‌که هنوز بارگیری نشده است. بااین‌وجود ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا در حین عملیات بارگیری توسط فروشنده، که البته واقعاً‌ ممکن است اتفاق بیفتد، بر عهده خریدار است، درحالی‌که خریدار عملاً در عملیات بارگیری نقشی نداشته است. با در نظر گرفتن این احتمال، پیشنهاد می‌شود، وقتی‌که قراراست خریدار بارگیری را انجام دهد، طرفین در مورد اینکه ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا در حین بارگیری بر عهده کدام‌یک از طرفین است توافقی مشخص انجام دهند. به‌طور معمول بارگیری کالا توسط فروشنده امری عادی است چراکه اغلب فروشنده تجهیزات لازم برای بارگیری را در انبار خود دارد یا اینکه قوانین ایمنی و امنیتی فروشنده اجازه ورود افراد غریبه به محوطه انبار فروشنده را نمی‌دهد. درجاییکه خریدار تمایل دارد که از هرگونه ریسکی در حین بارگیری در محل فروشنده اجتناب کند، لازم است که خریدار از قاعده FCA استفاده کند (که در آن اگر قراراست که نقطه دقیق تحویل انبار فروشنده باشد، آنگاه فروشنده الزام دارد که محموله را بارگیری کند درحالی‌که ریسک از بین رفتن یا ورود به خسارت به کالا در حین بارگیری به عهده فروشنده است).

۶. تشریفات گمرکی صادرات ــــ با درنظرداشتن این مسئله که تحویل وقتی صورت می‌گیرید که محموله در انبار فروشنده یا هر نقطه مکانی نام‌برده شده دیگری که نوعاً در منطقه قانونی یا منطقه گمرکی فروشنده قرار دارد در اختیار خریدار قرار گیرد، فروشنده هیچ الزام قانونی برای انجام تشریفات گمرکی صادرات یا کشورهای مسیر ترانزیت کالا ندارد. در حقیقت می‌توان گفت، EXW بیشتر برای معاملات محلی که در آن هدف صادرات کالا نیست مناسب است. در EXW، مشارکت فروشنده در فرآیند تشریفات صادرات فقط به تهیه اسنادی که خریدار برای صادرات کالا از محل مبدأ نیاز دارد محدود می‌شود. در جاییکه خریدار قصد انجام صادرات کالا از محل مبداء را دارد و پیش‌بینی می‌کند که ممکن است در فرآیند تشریفات صادرات دچار مشکل شود، بهتر است خریدار از قاعده FCA که در آن مسئولیت و هزینه انجام تشریفات صادرات بر عهده فروشنده است، استفاده کند.


EXW


الف-الزامات فروشندهب-الزامات خریدار
الف-1 : الزامات عمومیب-1 : الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که براساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجاییکه توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف.

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه که در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجاییکه توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

الف-2 : تحویل دادنب-2 : تحویل گرفتن

فروشنده باید کالا را در نقطه دقیق مکانی (اگر چنین نقطه ای مشخص شود) در محل نامبرده شده، بارگیری نشده روی وسیله حمل در اختیار خریدار قرار دهد. اگر نقطه دقیق مکانی در محل نامبرده شده موردتوافق قرار نگیرد، و اگر چندین نقطه مکانی بتواند وجود داشته باشد، فروشنده می‌تواند بهترین محلی  را که خود مناسب می‌داند برای تحویل انتخاب کند. فروشنده باید کالا را رأس زمان یا در بازه زمانی موردتوافق تحویل دهد.

خریدار می‌بایست وقتی‌که شرایط آ-۲ برقرارشده است و اعلامیه آمادگی آن تحت شرایط آ-۱۰ ارسال‌شده است برای تحویل گرفتن کالا اقدام نماید.
الف-3 : انتقال ریسکب-3 : انتقال ریسک

فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.

خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده باشد.

اگر چنانچه خریدار اعلامیه اشاره‌شده در ب-۱۰ را مطابق شرایط ب-۱۰ ارسال ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمان یا بازه زمانی موردتوافق برای تحویل می‌باشد، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد.

الف-4 : حمل و نقلب-4 : حمل و نقل

فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص بستن قرارداد حمل کالا ندارد.

بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل کالا در اختیار دارد ازجمله تمهیدات ایمنی مربوط به حمل‌ونقل کالا را به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید. 

قرارداد حمل‌ونقل کالا و انجام تمهیدات مربوطه از محل نامبرده شده کاملاً برعهده خریدار است.


الف-5 : بیمهب-5 : بیمه
فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خریدار در خصوص برای بستن قرارداد بیمه باربری کالا ندارد. بااین‌وجود، در صورت درخواست خریدار، فروشنده می‌بایست کلیه اطلاعاتی که در خصوص ریسک و هزینه‌های مربوط به بیمه کالا در اختیار دارد به خریدار جهت انجام ترتیبات حمل‌ونقل کالا ارائه نماید.
قرارداد بیمه باربری کالا و انجام تمهیدات مربوطه کاملاً بر عهده خریدار است.
الف-6 : سند حمل | تحویل کالاب-6 : سند حمل | تحویل کالا

فروشنده هیچ مسئولیتی در خصوص اسناد حمل در قبال خریدار ندارد.

خریدار می‌بایست مدارک مربوط به تحویل گرفتن کالا را به فروشنده ارائه نماید.
الف-7 : تشریفات گمرکی صادرات | وارداتب-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات

هرجایی که کاربردپذیر است، با مسئولیت خریدار، فروشنده می‌بایست به خریدار در تهیه هرگونه اسناد یا اطلاعات مربوط به تشریفات گمرکی صادرات، ترانزیت و یا واردات موردنیاز کشورهای درگیر در این فرآیند کمک کند.

از قبیل:

  • پروانه صادرات، ترانزیت و واردات
  • گواهی ایمنی برای صادرات، ترانزیت و واردات
  • بازرسی قبل از حمل
  • هرگونه اعتبارسنجی رسمی

هرجایی که کاربردپذیر است، این کاملاً مسئولیت خریدار است که تشریفات گمرکی صادرات، ترانزیت و یا واردات موردنیاز کشورهای درگیر در این فرآیند را انجام دهد و هزینه‌های آن را بپردازد.

از قبیل:

  • پروانه صادرات، ترانزیت و واردات

الف-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاریب-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری

فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنینی کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.

خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
الف-9 : تخصیص هزینه هاب-9 : تخصیص هزینه ها

فروشنده میباست تمامی هزینه‌های مربوط به کالا را تا تحویل کامل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ بپردازد، به‌جز هزینه‌های قابل پرداخت توسط خریدار بر اساس شرایط مندرج در ب-۹.

خریدار باید:

تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲.

هزینه‌هایی که فروشنده در جریان همکاری مطابق مندرجات آ-۴، آ-۵ و آ-۷ متحمل شده است را بپردازد.

هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و همچنین هزینه‌های انجام تشریفات گمرکی صادرات را بپردازد.

هر هزینه اضافی دیگری که در صورت عدم تحویل گرفتن بموقع کالا وقتی‌که کالا آماده تحویل بوده است یا بر اساس ب-۱۰، اعلامیه آمادگی آن ارسال‌شده است، ایجادشده است را بپردازد، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی شده باشد.

الف-10 : اعلام هاب-10 : اعلام ها

فروشنده می‌بایست هر اعلامیه‌ای که خریدار برای تحویل گرفتن کالا لازم دارد را انجام دهد.

هرگاه چنین توافقی حاصل شد که خریدار حق تعیین زمان تحویل گرفتن کالا یا بازه زمانی تحویل گرفتن کالا در محل تحویل نامبرده شده را دارد، خریدار می‌بایست اعلامیه مناسب مربوط را برای فروشنده ارسال نماید.


ترم یا قاعده بعدی اینکوترمز ۲۰۲۰ که در مقاله بعدی توضیح داده خواهد شد، قاعده FCA است.

برای دانلود کتاب اینکوترمز ۲۰۲۰ به‌صورت رایگان، اینجا کلیک کنید.اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 3 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 3 + 5

matt
matt
11 دی، 1402
اطلاعات مفید و کاربردی
Sahand company
Sahand company
20 آذر، 1401
خیلی کاربردی و مفید بود.
مونا برزو
مونا برزو
20 آذر، 1401
عالی بود????????????
معین
معین
24 اردیبهشت، 1401
سلام. عااالی. ممنون
امیر حسین پیروان
امیر حسین پیروان
19 اردیبهشت، 1400
واقعا مطالب بسیار مفید و مهم است ممنون از شما

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.