میز کار

میز کار عمومی

میز کار عمومی

استفاده رایگان از آکادمی
میز کار اختصاصی

میز کار اختصاصی

میز کار اختصاصی مخصوص مشتریان شرکت می‌باشد که در آن به موارد زیر دسترسی دارید.
  • مشاهده سابقه‌ و وضعیت استعلام‌های قیمت
  • مشاهده سابقه و وضعیت محمولات در جریان