میز کار عمومی

استفاده رایگان از آکادمی

میز کار اختصاصی

میز کار اختصاصی مخصوص مشتریان شرکت می‌باشد که در آن به موارد زیر دسترسی دارید.
  • مشاهده سابقه‌ و وضعیت استعلام‌های قیمت
  • مشاهده سابقه و وضعیت محمولات در جریان
  • مشاهده سابقه و وضعیت صورت‌حساب‌ها