میز کار عمومی

در میز کار عمومی به موارد زیر دسترسی دارید.

میز کار اختصاصی

میز کار اختصاصی مخصوص مشتریان شرکت می‌باشد که در آن به موارد زیر دسترسی دارید:

  • مشاهده سابقه‌ و وضعیت استعلام‌های قیمت
  • مشاهده سابقه و وضعیت محمولات در جریان
  • مشاهده سابقه و وضعیت صورت‌حساب‌ها
  • مشاهده تیکت‌ها (درخواست‌های پیگیری)