مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
تعریف ترم CIP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

تعریف ترم CIP در جدیدترین نسخه اینکوترمز | اینکوترمز 2020

ارسال شده در تاریخ 15 مهر، 1398


در ادامه پست قبل از اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین المللی که به تازگی منتشر شده است، به قواعد ترم CIP و تغییرات آن در مقایسه با اینکوترمز 2010 پرداخته میشود.


CIP | Carriage and Insurance Paid To

Incoterms 2020 (نام محل مورد نظر) CIP


CIP

یادداشت‌های توضیحی:


۱. تحویل و ریسک ــــ “Carriage and Insurance Paid To” یعنی فروشنده کالا را وقتی تحویل داده است و ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود که:


  •    محموله را در اختیار متصدی حملی قرار دهد.
  •   که قرارداد حمل‌ونقل آن توسط خود فروشنده بسته‌شده است.
  •   که این کار می‌تواند با قرار دادن کالا در تملک فیزیکی متصدی حمل به‌نحوی‌که برای آن شیوه حمل مناسب است باشد.

CIP


با تحویل محموله به خریدار به این نحو، فروشنده هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده فروشنده در خصوص رسیدن سالم محموله به مقصد یا حتی رسیدن یا نرسیدن آن به مقصد نخواهد بود. این به این دلیل است که به‌محض تحویل کالا به خریدار از طریق تحویل کالا به متصدی حمل، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود، بااین‌وجود، فروشنده بایست قرارداد حمل را با متصدی حمل از محل تحویل کالا به متصدی حمل تا مقصد توافق شده با خریدار منعقد نماید. به‌این‌ترتیب، مثلاً، محموله به متصدی حمل در لاس‌وگاس (که یک بندرگاه نیست) تحویل می‌شود تا به ساوتهمپون (که یک بندرگاه است) یا وینچستر (که یک بندرگاه نیست)‌ حمل شود. در هردو صورت، تحویل و انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در لاس‌وگاس اتفاق میفتد و فروشنده می‌بایست قرارداد حمل را تا ساوتهمپتون یا وینچستر منعقد نماید.

۲. شیوه حمل‌ونقل ــــ این قاعده می‌تواند برای هر شیوه حمل و همچنین جایی که بیش از یک شیوه حمل بکار گرفته می‌شود، استفاده شود.

CIP

3. محل یا نقطه دقیق تحویل ــــ در CIP، دو موقعیت مکانی اهمیت ویژه‌ای دارد: محل یا نقطه مکانی که در آنجا تحویل صورت می‌گیرد (ریسک منتقل می‌شود)، و دیگری محل یا نقطه مکانی که به‌عنوان مقصد کالا تعریف می‌شود (محلی که فروشنده متعهد به بستن قرارداد حمل‌ونقل تا آنجا می‌باشد).


۴. بیمه ــــ فروشنده همچنین می‌بایست قرارداد پوشش بیمه‌ای مربوط به ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا را که بر عهده خریدار است از نقطه تحویل کالا حداقل تا نقطه مقصد کالا منعقد نماید. البته این در مواقعی که بر طبق قوانین کشور مقصد بیمه می‌بایست از طریق بیمه گران داخلی آن کشور تهیه شود، منجر به بروز مشکلاتی می‌گردد.  در چنین شرایطی طرفین می‌بایست تحت قاعده CPT قرارداد خریدوفروش خود را تنظیم نمایند. خریدار لازم است بداند که در قاعده CIP اینکوترمز ۲۰۲۰، فروشنده ملزم به تهیه پوشش بیمه‌ای جامعی نظیر کلاس A یا شرایط مشابه آن می‌باشد و نمی‌بایست برای پوشش بیمه‌ای محدود تری نظیر کلاس C اقدام کند. درهرصورت، طرفین می‌توانند توافقی در خصوص پوشش بیمه‌ای محدودتری داشته باشند.

۵. تعیین محل یا نقطه تحویل به‌صورت دقیق ــــ به طرفین اکیداً توصیه می‌شود که محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در محل تحویل را تا حد امکان به‌صورتی دقیق در قرارداد فروش تعیین کنند. تعیین نقطه دقیق مکانی تحویل برای مواقعی که بیش از یک متصدی حمل که هرکدام بخشی از فرآیند حمل از نقطه تحویل تا محل مقصد را بر عهده دارند، اهمیت زیادی دارد.  در چنین شرایطی اگر طرفین در مورد نقطه دقیق مکانی تحویل توافق نکرده باشند، پیش‌فرض این است که ریسک با تحویل کالا به اولین متصدی حمل در محل انتخاب‌شده توسط فروشنده بدون اینکه خریدار هیچ کنترلی روی آن داشته باشد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. اگر چنانچه طرفین بخواهند که ریسک در مرحله بعدتری (مثلاً در یک بندرگاه دریایی یا فرودگاه) یا حتی در مرحله قبل‌تری (مثلاً در یک ترمینال زمینی که قبل از بندرگاه دریایی قرارداد)، لازم است که این موضوع را در قرارداد فروش خود مشخص نمایند و عواقب آن را به‌دقت بررسی کنند.

6. تعیین محل یا نقطه مقصد به‌صورت دقیق ــــ  به طرفین اکیداً‌ توصیه می‌شود که نقطه دقیق مقصد در محل مقصد تاجایی که ممکن است دقیق مشخص کنند چراکه اینجا همان‌جایی است که فروشنده می‌بایست قرارداد حمل‌ونقل و بیمه را تا آنجا تنظیم کند و هزینه‌های آن را بپردازد.

7. تأمین کالایی که تحت این قاعده تحویل‌شده است ــــ ارجاع به واژه تأمین در اینجا به موضوع فروش چندباره یک کالا در یک زنجیره سریالی فروش معطوف می‌شود که طی آن خریدار اولیه کالا را در جریان حمل به خریدار دیگری می‌فروشد و خودش در نقش فروشنده قرار می‌گیرد.

8. هزینه تخلیه کالا در مقصد ــــ اگر فروشنده با توجه به شرایط قرارداد حمل‌ونقلی که با متصدی حمل بسته است متحمل هزینه‌ای در خصوص تخلیه کالا در مقصد نامبرده شود، فروشنده نمی‌تواند این هزینه‌ها را به‌صورتی جداگانه از خریدار طلب کند، مگر اینکه طور دیگری  بین طرفین توافق شده باشد.

9. ترخیص برای صادرات و واردات ــــ در CIP، فروشنده باید کالا را برای صادرات ترخیص کند.بااین‌وجود، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال انجام تشریفات یا پرداخت هزینه‌های ترانزیت کالا از کشورهای مسیر و همین‌طور انجام تشریفات واردات و پرداخت هزینه‌های واردات کالا در کشور مقصد ندارد.

CIP

الف : الزامات فروشندهب : الزامات خریدار
الف-1 : الزامات عمومیب-1 : الزامات عمومی

فروشنده می‌بایست کالا و صورتحساب فروش را مطابق قرارداد فروش و مطابق هر الزام دیگری که بر اساس قرارداد لازم است تهیه کند.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

خریدار می‌بایست بهای کالا را مطابق آنچه در قرارداد فروش بیان‌شده است پرداخت نماید.

هرگونه سند ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است به‌صورت کاغذی یا برحسب توافق به‌صورت الکترونیکی باشد، یا درجایی که توافقی وجود ندارد، بر اساس عرف. 

الف-2 : تحویل دادن
ب-2 : تحویل گرفتن
فروشنده می‌بایست تحویل کالا را با دادن کالا به متصدی حملی که بر اساس شرایط آ-۴ قرارداد آن بسته‌شده است تحویل دهد. فروشنده می‌بایست کالا را در زمان مقرر یا در بازه زمانی مقرر تحویل دهد.
خریدار می‌بایست کالا را بر اساس شرایط آ-۲ تحویل بگیرد و کالا را از متصدی حمل در محل مقصد یا در نقطه مکانی دقیق در محل مقصد (درصورتی‌که چنین نقطه‌ای توافق شده باشد) دریافت کند.
الف-3 : انتقال ریسک
ب-3 : انتقال ریسک
فروشنده مسئول از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا تا زمان تحویل کالا بر اساس شرایط آ-۲ می‌باشد، مگر اینکه از بین رفتن یا ورود خسارت بر اساس شرایط ب-۳ به وقوع پیوسته باشد.

خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمانی که کالا تحت شرایط آ-۲ تحویل‌شده است، می‌باشد.

اگر خریدار اعلامیه اشاره‌شده در ب-۱۰ را صادر ننماید، آنگاه خریدار مسئول تمامی ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا از زمان توافق شده یا پایان بازه زمانی موردتوافق گرفته می‌باشد، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای موردقرارداد شناسایی‌شده باشد. 

الف-4 : حمل‌ونقلب-4 : حمل‌و‌نقل
فروشنده مسئول بستن قرارداد و پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل از محل تحویل یا نقطه دقیق مکانی در محل تحویل تا محل مقصد یا نقطه دقیق مکانی در محل مقصد می‌باشد. قرارداد حمل می‌بایست قراردادی بر اساس شرایط رایج حمل‌ونقل و شیوه و مسیر رایج حمل چنین کالایی باشد. اگر نقطه دقیق مکانی در محل نامبرده شده برای تحویل مشخص نشده باشد، فروشنده می‌بایست بهترین جایی که برای این کار مناسب می‌داند را انتخاب کند. فروشنده می‌بایست تمامی الزامات ایمنی حمل‌ونقل کالا تا مقصد را رعایت کند.
خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده برای بستن قرارداد حمل‌ونقل و پرداخت هزینه‌های آن ندارد.
الف-5 : بیمه
ب-5 : بیمه

فروشنده می‌بایست سند یا گواهی بیمه یا هرگونه مدرک دیگر مربوط به پوشش بیمه‌ای مربوطه را به خریدار ارائه کند.

بعلاوه، فروشنده می‌بایست در صورت درخواست خریدار، با ریسک و هزینه خریدار تمامی اطلاعاتی که خریدار برای تهیه هرگونه بیمه اضافه دیگری که نیاز دارد، ارائه نماید.

خریدار هیچ مسئولیتی در برابر فروشنده برای بستن قرارداد بیمه ندارد. بااین‌وجود، خریدار می‌بایست در صورت نیاز، هرگونه اطلاعاتی که فروشنده برای تهیه پوشش بیمه‌ای اضافی مورد درخواست خریدار بر اساس شرایط آ-۵ نیاز دارد، تهیه نماید.
الف-6 : سند حمل | تحویل کالا
ب-6 : سند حمل | تحویل کالا

درصورتی‌که عرف باشد یا خریدار درخواست کند، فروشنده می‌بایست با هزینه خودش سند حمل‌ونقل مربوط به قرارداد حمل‌ونقلی که بر اساس شرایط آ-۴ بسته‌شده است را تهیه کند.

سند حمل می‌بایست حمل‌ونقل کالای موردقرارداد را تحت پوشش قراردهد و تاریخ آن در بازه زمانی توافق شده برای حمل باشد. 

درصورتی‌که عرف باشد یا دراین‌باره توافق شده باشد، این سند حمل باید خریدار را قادر سازد که با ارائه آن به متصدی حمل در مقصد مالکیت خود در مورد کالا را اثبات کند و همچنین خریدار بتواند در بین راه درحالی‌که کالا در مسیر حمل قرار دارد، با انتقال سند حمل به نام خریدار دیگری کالا را بفروشد یا حتی از طریق اعلام به متصدی حمل این کار را انجام دهد. اگر چنین سند حمل قابل معامله‌ای در چندین نسخه اصلی صادر شود، تمامی نسخه‌های اصلی می‌بایست به خریدار تحویل شود.

خریدار میبایست سند تحویل کالا براساس شرایط آ-۶ بپذیرد، مشروط بر اینکه این سند با شرایط قرارداد مطابقت داشته باشد.
الف-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات
ب-7 : تشریفات گمرکی صادرات | واردات

۱. تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست تشریفات گمرکی صادرات موردنیاز کشوری که ازآنجا صادرات انجام می‌شود را انجام دهد.

از قبیل:

۲. کمک در انجام تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر است، فروشنده می‌بایست با ریسک و هزینه خریدار، خریدار را در تهیه هرگونه اسناد یا اطلاعات در خصوص واردات کالا به کشور مقصد و یا ترانزیت کالا از کشورهای مسیر از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۱. کمک به انجام تشریفات صادرات: هرجایی که کاربردپذیر است، خریدار می‌بایست با ریسک و مسئولیت فروشنده، فروشنده را در تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مربوط به صادرات کالا از کشوری که ازآنجا صادرات انجام می‌شود از قبیل الزامات ایمنی و بازرسی قبل از حمل، یاری نماید.

۲. تشریفات واردات: هرجایی که کاربردپذیر باشد، خریدار می‌بایست تمامی تشریفات گمرکی موردنیاز برای کشورهایی که کالا ازآنجا به‌صورت ترانزیت عبور می‌کند و کشور مقصد که در آن واردات نهایی انجام می‌شود را انجام دهد و هزینه‌های آن را بپردازد.

از قبیل:

  • پروانه واردات و هرگونه پروانه مورد نیاز برای ترانزیت
  • گواهی ایمنی برای ترانزیت و  واردات
  • بازرسی قبل از حمل
  • هرگونه اعتبارسنجی رسمی
الف-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری
ب-8 : بازرسی | بسته بندی | علائم گذاری

فروشنده می‌بایست هزینه‌های بازرسی (بررسی کیفیت، توزین و شمارش) که برای تحویل کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ لازم است را پرداخت نماید. همچنین فروشنده می‌بایست با هزینه خود، کالا را بسته‌بندی نماید، مگر اینکه در تجارت چنینی کالایی حمل‌ونقل فاقد بسته‌بندی آن معمول باشد. فروشنده می‌بایست بسته‌بندی و شماره‌گذاری کالا را به گونه ای که برای حمل‌ونقل آن کالا مناسب است انجام دهد، مگر اینکه طرفین بر نوع خاصی از بسته‌بندی و شماره‌گذاری توافق دیگری کرده باشند.

خریدار هیچ مسئولیتی در قبال فروشنده در این خصوص ندارد.
الف-9 : تخصیص هزینه هاب-9 : تخصیص هزینه ها

فروشنده باید این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا تا زمان تحویل بر اساس شرایط مندرج در آ-۲، به‌جز هزینه‌هایی که بر اساس شرایط ب-۹ پرداخت آنها بر عهده خریدار است.

۲. هزینه‌های حمل‌ونقل و تمامی هزینه‌هایی که از آ-۴ ناشی می‌شود، شامل هزینه‌های بارگیری کالا و هزینه‌های مربوط به ایمنی حمل‌ونقل کالا.

۳. هرگونه هزینه‌ای در خصوص تخلیه کالا در مقصد اما فقط اگر این هزینه‌ها بر طبق قرارداد حمل برعهده‌گرفته فروشنده باشد.

۴. هزینه‌های ترانزیت کالا از کشورهای مسیر تحت شرایط قرارداد حمل کالا.

۵. هزینه‌های تهیه مدرک رایج نشان‌دهنده اثبات اینکه تحویل کالا براساس شرایط آ-۶ به خریدار انجام‌شده است.

۶. هزینه تهیه بیمه براساس آ-۵.

۷. تمامی هزینه‌ها و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به صادرات کالا تحت شرایط آ-۷.

۸. تمامی هزینه‌هایی که خریدار برای کمک به فروشنده در خصوص تهیه مدارک و اطلاعات اشاره‌شده مطابق مندرجات ب-۷.

خریدار باید این هزینه‌ها را بپردازد:

۱. تمامی هزینه‌های مربوط به کالا از زمان تحویل گرفتن کالا بر اساس شرایط مندرج در آ-۲ را بپردازد، به‌جز هزینه‌هایی که پرداخت آنها بر اساس آ-۹ به عهده فروشنده است.

۲. هزینه‌های ترانزیت کالا از کشورهای مسیر مگر اینکه این هزینه‌ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد.

۳. هزینه‌های تخلیه کالا در مقصد، مگر اینکه این هزینه‌ها بر اساس قرارداد حمل بر عهده فروشنده باشد.

۴. هزینه تهیه هرگونه بیمه اضافی که در صورت درخواست خریدار بر اساس شرایط آ-۵ و ب-۵ تهیه‌شده باشد.

۵. هرجایی که اعمال پذیر بود، کلیه مالیات و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوط به تشریفات گمرکی ترانزیت و واردات کالا بر اساس شرایط ب-۷، و

۶. هر هزینه اضافی دیگری از زمان تاریخ توافق شده برای تحویل یا پایان بازه زمانی توافق شده برای تحویل که به دلیل عدم اعلام خریدار بر اساس شرایط ب-۱۰ ممکن است پیش بیاید، مشروط بر اینکه کالا به‌صورت کاملاً مشخصی به‌عنوان کالای مورد قرارداد شناسایی‌شده باشد. 

الف-10 : اعلام ها
ب-10 : اعلام ها
فروشنده می‌بایست اعلامیه‌ای مناسب به خریدار ارسال کند که نشان دهد که کالا بر تحویل شدن کالا بر اساس شرایط آ-۲ تحویل داده‌شده است. همچنین فروشنده می‌بایست هر اعلامیه ای که برای دریافت کالا توسط خریدار لازم است را برای خریدار ارسال کند.
درصورتی‌که این‌گونه توافق شده باشد که خریدار حق تعیین زمان اعزام کالا و یا تعیین نقطه مکانی دقیق دریافت کالا در محل مقصد را دارد، لازم است اعلامیه مناسب مربوط را به فروشنده ارسال کند.


ترم یا قاعده بعدی اینکوترمز ۲۰۲۰ که در مقاله بعدی توضیح داده خواهد شد، قاعده DAP است.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 5 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 5 + 5

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.