مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
وقتی خبر از خسارت دیدگی کالا شد از پیامک اسکرین شات بگیرید!

وقتی خبر از خسارت دیدگی کالا شد از پیامک اسکرین شات بگیرید!

ارسال شده در تاریخ 25 آبان، 1398


هر نوع خسارت یا فقدان کالا بایستی بلافاصله به بیمه گر و یا نماینده او گزارش شود. کارشناس بیمه مأموریت خواهد یافت که خسارت وارده را بررسی و تقویم نماید. علاوه بر گزارش حادثه و اعلام خسارت کالا، متقاضی و یا صاحب کالا باید مدارک زیر را به بیمه‌گر ارائه دهد.


در مورد خسارت جزئی مدارک لازم شامل:

یک نسخه از بارنامه

صورتحساب فروشنده و لیست بسته بندی

هر نوع مکاتبه‌ای به اشخاص ثالث نسبت به مورد خسارت

گواهی یا تائیدیه کسر تخلیه و صورت‌مجلس کسری یا خسارت‌دیدگی کالا و گزارش حمل‌کننده

صورتحساب هزینه تعمیرات یا جایگزینی یا جلوگیری از توسعه خسارت


در مورد خسارت کلی مدارک لازم شامل:

اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه

نسخه اصلی بارنامه

نسخه‌ای از صورتحساب فروشنده

اعتراضیه ابلاغی به ناخدای کشتی (متصدی حمل)

گزارش حادثه منجر به ایجاد خسارت یا فقدان کالا

رونوشت کلیه مکاتبات انجام شده مرتبط با مسئله

در مورد هزینه تعمیرات یا جایگزین باید توجه داشت که قبل از اقدام موضوع به اطلاع بیمه‌گر رسیده و موافقت او کسب‌شده باشد.


[append=6]


وظایف بیمه‌گذار و پرداخت هزینه کارشناسی یا ارزیابی


پرداخت هزینه کارشناسی به عهده مدعی خسارت است که البته در صورت قبول و پرداخت غرامت توسط بیمه منظور و مسترد خواهد شد.

بیمه‌گذار در صورت بروز فقدان یا خسارت کالا وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱- هر اقدامی را به‌منظور جلوگیری از توسعه خسارت به عمل آورد که اصلی مهم در پوشش‌های بیمه است.

۲- برعلیه حمل‌کننده، مسئولین بندر و یا هر شخص دیگری که در بروز خسارت مقصر بوده و یا ذیمدخل بوده است ادعای خسارت و در صورت لزوم اقامه دعوی نماید.

۳- به‌هیچ‌وجه در مواردی که از سلامت و صحت کالا اطمینان ندارد، دریافت کالا بدون کم‌وکاست را تأیید نکند.

۴- در مواردی که کالا در کانتینر تحویل می‌شود از صحت لاک و مهر اطمینان حاصل نماید. هر نوع مدرکی را که بتواند دست‌خوردگی لاک و مهر و یا عیب و نقص در کانتینر را اثبات نماید، تهیه و نگه دارد.

۵- هرگونه کم‌وکاست و عیب و نقص آشکار را بلافاصله به حمل‌کننده یا نماینده او گزارش و به‌طور مکتوب منعکس و ادعای خسارت نماید.

۶- در حمل دریایی در صورت آشکار نبودن خسارت، ظرف دو سه روز و در سایر شیوه‌های حمل، حسب ضوابط و شرایط قطع مرور زمان خاص شیوه حمل مربوط، از تاریخ تحویل کالا و اطلاع یافتن از وضع کالا مراتب خسارت یا کم‌وکاست آن را به حمل‌کننده اطلاع داده و گزارش نماید.

۷- از مقررات و موازین بندری و گمرکی و قوانین حاکم در حد لزوم اطلاع داشته باشد. مثلاً اینکه بارنامه به فاصله یک سال از تاریخ تحویل کالا مشمول مرور زمان می‌گردد. لهذا بایستی در هر مورد طبق ضوابط حاکم قطع مرور زمان نماید.

متصدیان حمل یا کریر ها در حمل دریایی که مالک یا دارنده و یا بهره‌بردار از کشتی هستند مسئولیت خود را در قبال صاحبان یا فرستندگان کالا بیمه می‌کنند تا در صورت حادثه و بروز خسارت، بتوانند از عهده پرداخت غرامت برآیند. در مورد بیمه‌های دریایی، علاوه بر بیمه خود کشتی، بیمه‌گرانی به نام P&I Club مخاطراتی چون خسارت همگانی را از جانب دارنده کشتی بیمه می‌کنند.

همان‌طور که دیدیم صاحبان کالا نیز محمولات خود را به فراخور و حسب مورد در مدت حمل نزد شرکت‌های بیمه یا از طریق کارگزاران بیمه پوشش می‌دهند.

شرایط بیمه باربری یا همان کلازهای A و B و C با تصویب بیمه مرکزی توسط بیمه گران ایرانی اتخاذشده و به بیمه‌گذاران ارائه می‌شود. جهت آشنایی بیشتر با شرایط بیمه نامه‌های صادره تحت شرایط یادشده، نمونه‌هایی از شرایط عمومی آن‌ها را که توسط بیمه گران ایرانی ارائه می‌شود، ملاحظه خواهید نمود


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 5 + 6

دیدگاه‌های کاربران

= 5 + 6

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.