مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
چه اطلاعاتی روی بارنامه فیاتا درج میشود؟

چه اطلاعاتی روی بارنامه فیاتا درج میشود؟

ارسال شده در تاریخ 30 شهریور، 1398


بارنامه فیاتا یا FBL و یا Negotiable Fiata Multimodal Transport Bill Of Lading، بارنامه‌ای است که امروزه به نام "بارنامه قابل معامله حمل چندوجهی فیاتا" توسط فورواردرها (بارفرابران) در سراسر دنیا صادر می‌شود و اعتبار جهانی دارد و از سال 1992 جایگزین بارنامه‌ای گردیده که "بارنامه حمل مرکب فیاتا" نامیده می‌شود.این سند حمل بار خریدار تلقی میشود و درست بودن مندرجات آن ضمانت تحویل کالا است.


فیاتا اسناد استاندارد متحدالشکل را با رنگ‌های مشخص تدوین نموده که مخصوص متصدیان حمل‌ونقل بین‌المللی است و امروزه به‌عنوان معتبرترین بارنامه حمل سراسری شناخته می‌شود و با نام اختصاری CT.B/L عمومیت پیدا کرد.

اجازه چاپ و نشر اسناد فیاتا – به‌ویژه بارنامه حمل چندوجهی – به سازمان عضو فیاتا یا انجمن‌های ملی منحصر است. انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران وظیفه و مسئولیت تهیه و چاپ این سند را بر عهده دارد و به‌موجب قراردادهایی که با سازمان فیاتا امضا نموده است مسئولیت حسن استفاده از این سند و حصول اطمینان از وجود پوشش بیمه‌ای بهنگام استفاده از آن را پذیرفته است.


مشخصه‌های روی بارنامه فیاتا


درروی این بارنامه در منتها علیه سمت راست فوقانی آرم اتاق بازرگانی بین‌المللی، کادری برای درج شماره‌سریال بارنامه، آرم انجمن ملی و حروف اختصاری FBL و عنوان آنکه حاکی از قابل معامله بودن Negotiable است درج‌شده. همین طور در همین‌جا تصریح‌شده است که این سند مطابق ، مقررات UNCTAD ، ICC راجع به اسناد حمل چندوجهی تدوین و نشر یافته است. این کادر درواقع شناسه این سند حمل فیاتا  است که آن را از بارنامه‌های دیگر، چون بارنامه دریایی یا سراسری (TBL) و یا داخلی (HOUSE) متمایز می‌سازد. از این کادر که بگذریم کادر (خانه) های دیگر که برای درج اطلاعات ضروری مربوط به خریدار و فروشنده و کالا تعبیه‌شده‌است که عبارت‌اند از:

 - فرستنده

 - حواله‌کرد گیرنده

 - طرف ابلاغ

 - محل دریافت (محموله)

 - نام کشتی (وسیله حمل)

 - بندر بارگیری

 - بندر محل تخلیه

 - محل تحویل

 - علائم و شماره‌ها

 - تعداد و نوع بسته‌ها

 - شرح کالا

 - وزن ناخالص

 - ابعاد

 - طبق اظهار فرستنده

 - نفع منظور شده برای فرستنده، در تحویل به‌موقع

 - ارزش اظهارشده طبق اظهار فرستنده

 - کالا و دستورات برحسب شرایط معیار مندرج در ظهر بارنامه

 - کرایه حمل

 - پس‌کرایه

 - مسئولیت و نحوه پوشش بیمه کالا

 - تعداد نسخ اصلی بارنامه

 - شخصی که باید برای دریافت کالا به او مراجعه نمود

 - تاریخ و محل صدور

 - امضا و مهر


در ذیل بارنامه، قبل از درج مبلغ کرایه و نحوه‌ی وصول و محل و تاریخ صدور بارنامه جملاتی ناظر بر موارد زیر درج‌شده است:

 - در صورتی که به نحوه دیگر در این سند(FBL) لحاظ نگردیده باشد، مبین این است که هنگام دریافت کالا برای حمل و یا تحویل آن صورت ظاهر کالا عاری از عیب و نقص بوده است.

با معامله یک نسخه از سند حمل چندوجهی سایر نسخ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

حقوق، وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد در پشت بارنامه تعیین میشود که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 6 + 5

دیدگاه‌های کاربران

= 6 + 5

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.