محسن کاوه
نویسنده
محسن کاوه

مبنای محاسبه حق توقف کانتینر در سال ۱۳۹۹ تغییر کرد

ارسال شده در تاریخ 13 بهمن، 1398


در راستای حل مشکلات اخیر پیرامون تعرفه های حق توقف که بعضا از سوی شرکتهای کشتیرانی در متن بارنامه درج می‌شد و اغلب منشا ایجاد اختلافات و دعاوی بسیاری بر سر مبالغ حق توقف شده بود، شورایعالی‌هماهنگی ترابری کشور، اقدام به تصویب و ابلاغ  دستورالعملی کرده است‌ که متن ابلاغیه آن طی بخشنامه شماره ۱۶۰/۴/۱۰۳۷۸ توسط انجمن صنفی شرکتهای‌ حمل و نقل بین المللی ایران صادر و اعلام گردید.


طی این مصوبه، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مبنای محاسبه حق توقف برای کانتینرهای وارداتی و ترانزیتِ ورودی را توافق کتبی بین گیرنده کالا و شرکت کشتیرانی قرار داده است. به این معنا که شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینرها را طی قراردادی مکتوب که به تایید گیرنده کالا رسیده است مشخص نمایند. همچنین مقرر شده است که در صورت عدم وجود قرارداد مکتوب، حق توقف کانتینرها بر اساس تعرفه ریالی ای که مهرماه هرسال به صورت مشترک توسط انجمن‌کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران پس از دریافت تاییده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیشنهاد میگردد و به تایید کمیسیون ماده ۲۰ میرسد قابل اجرا میباشد.


همچنین میتوانید با مراجعه به مطلب زیر از فرمول محاسبه حق توقف استفاده کنید.


[append=8]


این مصوبه تبصره ای هم دارد که طی آن می‌بایست تاریخ قرارداد کتبی پیش از تاریخ تحویل کانتینر خالی به فرستنده کالا توسط شرکت کشتیرانی باشد. لذا در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبالغ مازاد بر سقف تعرفه های ریالی حق توقف در متن بارنامه بی اثر بوده و مطالبه مبالغ مازاد تخلف محسوب میشود و از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود. همچنین طبق آخرین بخشنامه صادره، در صورتیکه خطوط کشتیرانی غیر‌ ایرانی، پیش از عملیات حمل، تعرفه های حق توقفی که توسط انجمن کشتیرانی برای خطوط کشتیرانی خارجی مصوب شده است را به‌صورت کتبی به اطلاع صاحب کالا نرسانده باشد، تعرفه جاری برای خطوط کشتیرانی ایرانی ملاک عمل خواهد بود. در واقع همواره ملاک محاسبه حق توقف، تعرفه مصوب برای خطوط کشتیرانی ایرانی ست، مگر اینکه قراردادی مکتوب مبنی بر پذیرش تعرفه‌های دیگر توسط صاحب کالا وجود داشته باشد.

در پایان این پست میتوانید بخشنامه های مربوط به تعرفه‌های حق توقف مصوب برای خطوط ایرانی و خارجی را دریافت کنید.


یادداشت نویسنده:
هنوز فرمت قرارداد متحد الشکلی برای مبالغ حق توقف منتشر و اعلام نشده است. لذا هرگونه توافقی که بر روی سربرگ شرکت کشتیرانی بوده و به تایید کتبی طرفین رسیده باشد ملاک تعیین تعرفه حق توقف می‌باشد.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 7 + 7

دیدگاه‌های کاربران

= 7 + 7

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.