محسن کاوه
نویسنده
محسن کاوه
مبنای محاسبه حق توقف کانتینر در سال ۱۴۰۰

مبنای محاسبه حق توقف کانتینر در سال ۱۴۰۰

ارسال شده در تاریخ 22 اردیبهشت، 1400


این مقاله در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به روز رسانی شده است و با استناد به این مطلب می توانید مطمئن باشید به تعرفه روز محاسبه حق توقف در سال ۱۴۰۰ اشراف دارید.

برمبنای دستورالعمل صادرشده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰، حق توقف کانتینرهای وارداتی و ترانزیتی براساس توافق کتبی بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌گردد. در این خصوص شرکت های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قراردادی مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر برمبنای تعرفه ریالی (که در ادامه این مطلب اعلام شده است)‌ محاسبه خواهد شد. توجه به این مطلب ضروری است که تاریخ این قرارداد میبایست حتماً قبل از تحویل کانتینر خالی به فرستنده کالا جهت بارگیری باشد. در صورت عدم وجود چنین توافقی درج هرگونه مبلغ مازاد برسقف تعرفه های مصوب (جدول زیر) در متن بارنامه، باطل و بلا اثر بوده و مطالبه مبلغی بیش از این مقدار، تخلف محسوب میشود و از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی می‌باشد. (متن نامه اتاق بازرگانی صنایع و معادن در این خصوص را اینجا ببینید)

چنانچه قراردادی بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی وجود نداشته باشد، تعرفه زیر که میتوانید متن کامل آن را از اینجا دانلود کنید، مبنای محاسبه حق توقف می‌باشد.

روزهای محاسبهکانتینر ۲۰ فوت استانداردکانتینر ۴۰ فوت استاندارد
۱۰ روز اولمعافمعاف
روز ۱۱ ام تا ۲۰ ام۸۸۰،۰۰۰ ریال۱،۷۶۰،۰۰۰ ریال
روز ۲۱ ام تا ۳۰ ام۱،۳۲۰،۰۰۰ ریال۲،۶۴۰،۰۰۰ ریال
روز ۳۱ ام به بعد۱،۹۸۰،۰۰۰ ریال۳،۹۶۰،۰۰۰ ریال

این مبالغ برای کانتینرهای OT و FR (غیر استاندارد) دو برابر و برای کانتینرهای یخچالی سه برابر مبالغ مندرج در جدول فوق می‌باشد.

همچنین میتوانید با مراجعه به مطلب زیر از فرمول محاسبه حق توقف استفاده کنید.


https://masirex.com/news/view/8?appends=true


همچنین طبق آخرین بخشنامه صادر شده توسط انجمن کشتیرانی، تعرفه ای دلاری متوازن شده برای خطوط کشتیرانی خارجی درنظر گرفته شده است تا از اعمال تعرفه های دلاری متفاوت توسط خطوط کشتیرانی خارجی جلوگیری شود. علاوه بر این، خطوط کشتیرانی غیر‌ ایرانی که حق توقف را با تعرفه های دلاری محاسبه می‌کنند، موظف هستند که پیش از عملیات حمل و واگذاری کانتینر خالی به فرستنده کالا، تعرفه حق توقف دلاری که توسط انجمن کشتیرانی برای خطوط کشتیرانی خارجی مصوب شده است را به‌صورت کتبی به اطلاع صاحب کالا برسانند، در غیر این‌صورت، تعرفه جاری برای خطوط کشتیرانی ایرانی ملاک عمل خواهد بود. در واقع همواره ملاک محاسبه حق توقف، تعرفه مصوب برای خطوط کشتیرانی ایرانی ست، مگر اینکه قراردادی مکتوب مبنی بر پذیرش تعرفه‌های دیگر توسط صاحب کالا وجود داشته باشد که همانطور که گفته شد، تاریخ توافقنامه می‌بایست قبل از تحویل کانتینرخالی به فروشنده کالا جهت بارگیری باشد.

در پایان این پست میتوانید بخشنامه های مربوط به تعرفه‌های حق توقف مصوب برای خطوط ایرانی و خارجی را دریافت کنید.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 6 + 2

دیدگاه‌های کاربران

= 6 + 2

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.