محسن کاوه
نویسنده
محسن کاوه
ISPS در حمل دریایی چیست؟

ISPS در حمل دریایی چیست؟

ارسال شده در تاریخ 08 بهمن، 1399

شاید شما در زمان دریافت پیشنهاد کرایه حمل از شرکتهای کشتیرانی یا شرکتهای بارفرابر، با هزینه‌های مازادی که بعنوان Surcharge از آنها یاد میشود، برخورد کرده باشید که هر کدام از آنها در صورت محقق شدن شرایط خاصی، به هزینه تمام شده حمل دریایی اضافه میشوند. یکی از آنها ISPS است.

این کد که مخفف International Ship and Port Facilities Security است، توسط سازمان دریانوردی بین‌المللی یا IMO تعریف شده است. هدف از تعریف این کد، شناسایی خطرات احتمالی‌ای که عملیات حمل و نقل دریایی را تهدید میکنند و تعیین سلسله اقداماتی برای پیشگیری از آنهاست. 

این سلسله اقدامات در سطوح مختلفی و برای نیل به اهداف مختلفی تبیین میشوند. از اهم این اقدامات، ایجاد یک چارچوب بین المللی برای همکاری بین دولت ها ، سازمان های دولتی ، دولت های محلی و صنعت حمل و نقل بین‌المللی است. توسط این چارچوب، تهدیدات امنیتی شناسایی و اقداماتی بر علیه هر رویدادی که ممکن است بر امنیت کشتیها و یا تاسیسات بندری تاثیر بگذارد ایجاد میشوند. برای رسیدن به این هدف، نقش ها و مسئولیت های دولت ها ، شرکت های حمل و نقل بین‌المللی، ادارات بنادر و هر سازمان یا موسسه‌ای که در هرگونه عملیات ترافیکی و اجرایی دریایی شرکت دارند، توسط سازمان کشتیرانی بین‌المللی مشخص شده است. بر همین اساس، تمام نهادهای گفته شده، باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مستمر و موثر در ارتباط با امنیت کشتیها و تاسیسات بندری و مرتبط با عملیات دریایی، همواره تحت برنامه‌ریزی و روال مشخصی در حال جمع‌آوری و بررسی است. همینطور بر اساس ISPS، تمامی نهادهای مرتبط باید برنامه‌ریزی دقیقی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده برای انجام واکنش مناسب در قبال هرگونه تغییر در سطوح مختلف امنیتی داشته باشند. در واقع، میتوان گفت که امنیت کشتی و تاسیسات بندری باید مدام در حال ارزیابی باشد و با توجه به خطرات و تهدیدات احتمالی که در جغرافیای مختلف وجود دارد، برنامه‌های دقیقی برای واکنش به خطرات تعریف شده تدوین شده باشد.

با این تعریف، میتوان دریافت که منطبق با خطرات احتمالی، هزینه‌هایی برای استخدام نیروی کار، ایجاد و توسعه تجهیزات لازم در کشتی و تاسیسات بندری، برنامه ریزی و ... انجام میشود که شرکتهای کشتیرانی این هزینه‌ها را بعنوان هزینه‌های مازاد بر کرایه حمل پرداخت میکنند. این هزینه، بسته به شرایط تهدید امنیتی که اتفاق افتاده و بر مبنای سه سطح امنیتی تعریف شده توسط سازمان جهانی دریانوردی متغیر است. این سه سطح امنیتی عبارتند از سطح یک یا سطح نرمال که در این سطح صرفا حداقل اقدامات امنیتی برای فعالیتهای عادی لحاظ میشود، سطح دو یا سطح فوق‌العاده که مربوط به شرایطی میشود که احتمالی برای تهدید امنیتی وجود دارد، سطح سه یا سطح استثنایی که مختص دوره‌ای ست که تهدید امنیتی جدی قریب‌الوقوعی وجود دارد.

بنابراین، بسته به سطح تهدید امنیتی موجود، هزینه متناسبی بابت کد ISPS به هزینه تمام شده حمل اضافه میگردد که این هزینه میبایست توسط شخصی که کرایه‌حمل را پرداخت میکند ( خریدار یا فروشنده ) پرداخت شود.


اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 6 + 2

دیدگاه‌های کاربران

= 6 + 2

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.