مهدی کاوه
نویسنده
مهدی کاوه
جدول اینکوترمز ۲۰۱۰

جدول اینکوترمز ۲۰۱۰

ارسال شده در تاریخ 11 تیر، 1398

در این جدول، مسئولیت و هزینه هرکدام از ترم های اینکوترمز ۲۰۱۰ ارایه شده است که با مشاهده آن میتوانید به سادگی نقاط انتقال هزینه و مسئولیت را ببینید. برای درک بهتر از جزییات اینکوترمز ۲۰۱۰ و راهکارهای پیشنهادی ما میتوانید بصورت رایگان از آکادمی مسیر اکسیر استفاده کنید.

دراینکوترمز ۳ اصل اساسی وجود دارد:

۱. محل انتقال مسئولیت یا ریسک از فروشنده به خریدار
۲. محل انتقال هزینه از فروشنده به خریدار
۳. محل انتقال هزینه و مسئولیت از فروشنده به خریدار لزوماً یکی نیست. یعنی ممکن است فرستنده مسئولیت پرداخت هزینه حمل را تا نقطه ای مورد توافق در مبدا یا مقصد و یا حتی بین راه برعهده داشته باشد، اما مسئولیت به محض شروع فرآیند حمل به خریدار منتقل شود.

در این جدول، مسئولیت و هزینه هرکدام از ترم های اینکوترمز ۲۰۱۰ ارایه شده است که با مشاهده آن میتوانید به سادگی نقاط انتقال هزینه و مسئولیت را ببینید. برای درک بهتر از جزییات اینکوترمز ۲۰۱۰ و راهکارهای پیشنهادی ما میتوانید بصورت رایگان از آکادمی مسیر اکسیر استفاده کنید.

نکته دیگری که توجه به آن لازم است این است که بعضی از ترم های اینکوترمز برای هرنوع شیوه حملی اعم از دریایی، زمینی، هوایی و ریلی یا حتی حمل ترکیبی کاربرد دارند و بعضی از آنها فقط برای شیوه حمل دریایی کاربرد دارند. در قسمتهای بعد به دانش، بینش و راهکارهای هرکدام از این اصطلاحات میپردازیم.

ترمهای اینکوترمز ۲۰۱۰ عبارتند از:

 • EX WORKS یا به اختصار  EXW که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Free Carrier یا به اختصار FCA که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Carriage Paid To یا به اختصار CPT که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Carriage and Insurance Paid To یا به اختصار CIP که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Delivered At Terminal یا به اختصار DAT که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد. 
 • Delivered At Place یا به اختصار DAP که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Delivered Duty Paid یا به اختصار DDP که برای هر نوع شیوه حملی، حتی حمل و نقل ترکیبی که در آن بیش از یک شیوه حمل استفاده میشود، کاربرد دارد.
 • Free Alongside Ship یا به اختصار FAS که فقط برای شیوه حمل و نقل دریایی بکار برده میشود.
 • Free On Board یا به اختصار FOB که فقط برای شیوه حمل و نقل دریایی بکار برده میشود.
 • Cost and Freight یا به اختصار CFR که فقط برای شیوه حمل و نقل دریایی بکار برده میشود.
 • Cost, Insurance and Freight یا به اختصار CIF که فقط برای شیوه حمل و نقل دریایی بکار برده میشود.
جدول تصویری اینکوترمز را از اینجا دانلود کنید.

اگر مایل به دریافت فایل PDF این مطلب هستید، ایمیل خود را وارد کنید.

= 2 + 1

دیدگاه‌های کاربران

= 2 + 1

حسین یحیی پور
حسین یحیی پور
23 دی، 1400
جهت انتخاب عبارت درست جهت معاملات بازرگانی

هزینه‌ی حمل خود را برآورد کنید.