دانلود رایگان --> کتاب تعرفه گمرکی در سال ۱۳۹۹

دانلود رایگان --> کتاب تعرفه گمرکی در سال ۱۳۹۹

لیست کاملی از تعرفه گمرکی تمامی کالاها بهمراه اچ اس کد (HSCODE) و همچنین فهرست کامل گروه‌های کالایی ممنوع‌ الورود یا مجاز در سال ۱۳۹۹ را بهمراه حقوق ورودی آنها در اختیار داشته باشید

با وارد کردن اطلاعات درخواستی، کتابچه تعرفه گمرکی سال ۱۳۹۹ از کتاب مقررات صادرات و واردات را به‌صورت رایگان دانلود کنید.

دانلود کنید!