میز کار عمومی

در میز کار عمومی به موارد زیر دسترسی دارید.

  • استفاده رایگان از آکادمی
  • استفاده از سیستم برآورد هزینه خودکار

آکادمی مسیر اکسیر

به دنیای اطلاعات ما وارد شوید و در حوزه حمل و نقل بروز باشید.

درآکادمی مسیراکسیر هر آنچه که شما برای انتخاب بهترین سناریو درفرآینده حمل ونقل و تجارت خارجی به آن نیاز دارید، بسادگی و بصورت رایگان در دسترس شماست. وقتی راجع به انتخاب بهترین سناریو صحبت میکنیم، منظورمان انتخاب راه حلهایی است هوشمندانه که باعث میشود ۱۰۰ در۱۰۰ توجه خودرا به کسب و کارخود معطوف کنید و براساس آمارهای ما هزینه های خودرا تا ۲۰ درصد کاهش دهید. درتمام طول مسیر از زمانی که درمورد یک پروژه حمل فکر میکنید تا زمانیکه محموله خودرا درب محل مورد نظر خود، سریع، اقتصادی و سالم تحویل میگیرید، ما همراه شما هستیم.